Activităţi de ambalare

NACE Rev2 Codul: N.82.92

This class includes:

Excluderile

This class excludes:

Categorii de Sus

Categorii la acelaşi nivel

N.82.91: Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
N.82.92: Activităţi de ambalare
N.82.99: Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Schimbare limbă

BG: Дейности по опаковане и пакетиране
CZ: Balicí činnosti
DA: Pakkerier
DE: Abfüllen und Verpacken
EE: Pakendamine
EL: Δραστηριότητες συσκευασίας
EN: Packaging activities
ES: Actividades de envasado y empaquetado
FI: Pakkauspalvelut
FR: Activités de conditionnement
HR: Djelatnosti pakiranja
HU: Csomagolás
IT: Attività di imballaggio
LT: Fasavimo ir pakavimo veikla
LV: Iepakošanas pakalpojumi
MT: Attivitajiet ta' ppakkjar
NL: Verpakkingsbedrijven
NO: Pakkevirksomhet
PL: Działalność związana z pakowaniem
PT: Actividades de embalagem
RO: Activităţi de ambalare
RU: Упаковочная деятельность
SK: Baliace činnosti
SV: Förpackningsverksamhet
TR: Paketleme faaliyetleri